Resultaten onderzoek 5G Game (Thought-o-gram)


English

To summarize the results of our research; there are clear aspects of the Thought-o-gram gathering tool that have a potential influence on the willingness to use the application in therapy by the practicioners. Through this article we review a few of the important and/or interesting aspects. If you are interested in all the results and methodology you can download the rapport through the following link:

When looking at the practicality of the Thought-o-gram application it has both its strong suits as well as its pitfalls. Certain traits originate from the tool itself (internal: strengths and weaknesses), other aspects relate more to the context, users and characteristics of (external: chances and threats).

In the figure below you will find a visual summarisation of all the aspects that stem from our research.

SWOT research final

A really interesting find is that working with the application adds a ?buffer? to the conversation making it feel less personal while still discussing potentially intimate events. It turn it makes it makes it somewhat easier to talk about certain problems and events.

Final conclusion

The Thought-o-gram gathering tool is a potentially powerful means to improve and simplify conventional treatment for adolescents with externalising behavioural disorders. For continuous use of the tool there are both practical and technical prerequisites as well as a needed connection with personal drive and motivation from both the practicioners and the clients. In short it?s of vital importance to entwine the personal interests of both the therapists and the adolescents with the means, the tool, that facilitates their needs.


Nederlands

Samengevat kan er worden gesteld dat er duidelijk aspecten van de Thought-o-gram verzameltool zijn aan te wijzen die van belang zijn voor behandelaren om deze tool te willen gebruiken. Een aantal van deze aspecten worden nader toegelicht. Om alle resultaten van het onderzoek in te zien, kunt u de rapportage ?hier? downloaden.

Vanuit een praktisch perspectief gezien zijn er een aantal sterke en minder sterke kanten van de Thought-o-gram verzameltool vast te stellen. Een aantal aspecten liggen in de tool zelf (intern: sterkten & zwakten), terwijl andere aspecten vooral te maken hebben met de context en de behandelaren of de kenmerken van de cli?nten (extern: kansen & bedreigingen).

In de onderstaande afbeelding worden alle aspecten op een rijtje gezet voortkomend uit het onderzoek.

Aspecten 5G game

Een hele leuke en interessante bevinding van het onderzoek is dat een behandelaar die met de app gewerkt heeft het als een soort van ?buffer? benoemt.? Het maakt het gesprek minder persoonlijk, terwijl de inhoud wel gaat over wat de cli?nt heeft ingevuld in zijn 5G schema. Dit opvallende effect zorgt ervoor dat er gemakkelijker over het probleem kan worden gepraat.

Slotconclusie

De Thought-o-gram verzameltool is een potentieel krachtig middel om de behandeling van jongeren met externaliserende problematiek te vergemakkelijken en te verbeteren. Het gaan en blijven gebruik van een tool als deze hangt naast de praktische en technische voorwaarden vooral af van de aansluiting bij de motivatie cq. Drijfveren van de behandelaren en de jongeren. Het is dus vooral belangrijk om een koppeling te maken tussen datgene wat behandelaren en jongeren belangrijk vinden of waarde aan hechten en het middel, de tool, die daarop inspeelt.