Playful Cognitive Behavioral Therapy Apps: Design Concepts and Tactics for Engaging Young Patients


English

As smart solutions for healthcare (eHealth) are becoming increasingly widespread, apps and other digital devices may effectively complement various forms of psychotherapy. We point at children and adolescents in psychological therapy as a yet-underserved public for similar solutions. Moreover, a shared design sensibility between interaction designers, game designers, and therapists is still lacking. The Games 4 Therapy initiative was launched to address this problem space through practical design explorations. We illustrate its design research agenda, we call for more attention to children and adolescents as important recipients of digitally-mediated psychological therapies, and we offer actionable concepts and game design tactics for interaction designers and psychotherapists. Finally, we discuss our findings by “thinking through” a selection of conceptual design explorations, pointing at the characteristics and tactics we identified in our sketches.


Nederlands

Terwijl slimme oplossingen voor gezondheidszorg (eHealth) steeds bekender en wijdverspreid raken, zorgt dat ervoor dat apps en andere digitale apparaten mogelijk diverse vormen van psychotherapie steeds effectiever kunnen aanvullen. Wij richten ons op kinderen en adolescenten in psychologische therapie als een nog niet aangeraakte doelgroep voor soortgelijke oplossingen. Daarenboven, een fijngevoeligheid in het gedeelde ontwerpproces tussen interactie designers, game designers en therapeuten is nog steeds gebrekkig. Het Games 4 Therapy initatief is op gang gekomen om dit probleem te adresseren door het verkennen van praktische ontwerpen. Wij illustreren het design en bijbehorende onderzoeksagenda en roepen daarbij op tot meer aandacht tot kinderen en adolescenten als belangrijke ontvangers van digitally-mediated psychologische therapie?n. Daarnaast bieden wij uitvoerbare concepten en game design tactieken voor interactie designers en psychotherapeuten. Als laatste bespreken wij onze bevindingen door ?thinking through? een selectie van conceptuele design onderzoeken, waarin verscheidende karakteristieken en tactieken worden ge?dentificeerd in onze schetsen.