Learnings onderzoek 5G Game (Thought-o-gram)


English

In this post we shed light on a few interesting and key moments during the research periods that had an influence on the course of the studies conducted. If you want to read more about initial framework of the research click here, or if you want to skip directly to the results click here.

Participation therapists.

The cooperation of the therapists was a crucial factor for gathering relevant data during the research period. It was well known beforehand that they would play such a fundamental role in the study. For that reason it was of vital importance to keep the therapists involved with the entire research-process. To achieve this we held an expansive introductory meeting in which all the expectations were clarified towards the participants as well as give them the opportunity to try the application for themselves.
Initially the therapists were excited to use and experiment with the tool. It turned out to be rather tricky to keep that same level of excitement as the research was stalled waiting for an useable version of the tool for in therapy.

Affinity with ICT

Varying degrees of affinity with using ICT and applications in general seems to have an effect on the willingness to try out and use the Thought-o-gram gathering tool. This potentially explains why in the end only a singular therapist actively used the tool, whilst the initial interest was deemed far larger for using it.

More focus on the adolescents.

We obtained a reasonably strong perspective of the willingness of the therapists, yet the perspective of the clients and arguably the real end-users is much more vague. The therapists are represented in 3 of the 4 studies, both providing quantitative and qualitative data. The clients? only provided us with limited quantitative data and indirect feedback through several therapists. Further research should put more emphasis on the adolescent clients themselves and relatively less on the practicioners.


Nederlands

In deze post willen wij wat licht schijnen op een aantal punten waar wij onze leermomenten uit hebben gehaald en die van invloed waren op de loop van het onderzoek. Als u meer wilt lezen over de opzet van het onderzoek klik dan hier of als u meer wilt lezen over de resultaten klik dan hier.

Participatie behandelaren

De medewerking van de therapeuten was een belangrijke factor voor het verkrijgen van data tijdens de onderzoeksperiode. Dat de behandelaren een belangrijke rol zouden spelen in het onderzoek was vooraf al bekend. Het is was daarom ook van belang om de behandelaren nauw te betrekken in het onderzoeksproces. Wij hebben dan ook een uitgebreide introductie bijeenkomst gehouden waarin zowel de verwachtingen richting de behandelaren duidelijk werden gemaakt als de mogelijkheid werd gegeven om kennis te maken met de Thought-o-gram verzameltool. De therapeuten waren in eerste instantie enthousiast over het inzetten van en experimenteren met de tool. Het bleek echter lastig om enthousiast te blijven naarmate het langer duurde voor een inzetbare versie van de tool beschikbaar was.

Affiniteit met ICT?

Daarnaast lijken verschillen in ervaring en affiniteit met ICT en het gebruik van apps een effect te hebben op de bereidheid om de Thought-o-gram verzameltool uit te proberen en aan de jongeren te bieden. Wat mogelijk verklaart waarom uiteindelijk ook maar ??n behandelaar de tool heeft ingezet en in eerste instantie de interesse hoger bleek te zijn.

Meer focus op jongeren!

In dit onderzoek is het beeld met betrekking tot de bereidheid van de behandelaren wezenlijk sterker belicht dan het perspectief van de cli?nten. De behandelaren voorzien bij 3 van de 4 deelstudies het onderzoek van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data terwijl de cli?nten enkel via een aantal vragenlijsten direct data leveren voor het onderzoek. Aan de hand van de resultaten uit de deelstudies kan relatief weinig worden gezegd over de beleving van de jongeren terwijl juist zij de eindgebruikers van de Thought-o-gram verzameltool zijn. Vervolgonderzoek zou zich dan met name ook moeten focussen op de ervaringen van de jongeren zelf en minder op de behandelaren.