Helpagons


English

Helpagons is a game that uses the data from the Thought-o-gram application to create a board game for the users to interact with. By turning the neighbouring hexagons you can create your own path in the game world. You will construct the game board by gameplay elements derived from puzzles. The player interacts with the 5G elements from his previous sessions with the Thought-o-gram application and playfully reconstructs them in the new world.

Eventually the players will get a overview of the choices they made and together with their therapists they can use the data for input in therapy. The application also helps with creating insight for the user in how helping thoughts can potentially benefit their own events.


Nederlands

Helpagons is een game die de data vanuit de Thought-o-gram applicatie gebruikt om een interactief spel bord te cre?ren. Aan de hand van de draaiende ?helpagons? maak je je eigen pad aan in de spelwereld.
Het spelbord wordt door middel van een puzzelachtige gameplay element in elkaar gezet. De speler speelt met de 5G elementen van eerder ingevulde sessies en vult daarmee zijn eigen situaties opnieuw in.

Uiteindelijk krijgt de spelers een overzicht van zijn gemaakte keuzes en kan hij zelf of samen met de behandelaar de gemaakte keuzes analyseren al dan wel bespreken. Daarnaast helpt de applicatie ook bij het inzien van helpende gedachtes, de relaties tussen verschillende gedachtes en de logische verbanden met de andere G?s.

Helpagons

Helpagons 2