Games 4 Therapy: Een 5G game voor jongeren met externaliserende problematiek.


English

The Games4Therapy project focuses on developing playful interventions for in therapy of adolescents with externalising behavioural disorders. One of those games is the 5G game for use in cognitive behavioural therapy. This form of therapy is one of the most common forms of treatment in the Netherlands for externalising behavioural. The goal of this form of treatment is often to make the client view situations in their life more objectively. These events are described through the use of similarly named 5G schema, in which 5 steps are filled in to fully describe the situation. These 5 steps are as follows, event (Gebeurtenis), ?thoughts (Gedachte), emotions (Gevoel), behaviour (Gedrag) and consequences (Gevolg).

In the present the 5G schema is associated with a paper form that needs to be filled in after certain events took place. There are applications that literally translate this form to a digitalized version, but that?s not what we were trying to do within the Games4Therapy project. In order to better connect to the experiences and perception of these adolescent individuals we started a developmental track with experts and the clients themselves. The result of this course is an application in which events can be described more visually and intuitively by clients. The application consists out of 2 interconnected parts: the gathering-app and the puzzle-app.

For the full article click on the following link: Een 5G game voor jongeren met externaliserende problematiek

The Gathering-app (Thought-o-gram)

The filling in of the 5G schema occurs through a rich and playful interface in which adolescents are being challenged to write down their emotions and thoughts as explicitly as they can. Usually clients limit their input on paper to a bare minimum, yet now through the visual attractiveness of the application users are stimulated to create a more complete picture of their scenarios. Both the practitioner and the client obtain a more solid grasp on the event, allowing for easier discussion and configuration of associated treatment goals.

G4T Verzamel app

For a full description of the gathering-app (thought-o-gram) click on the following link: 5G game (Thought-o-gram)

The puzzle-app

The puzzle-app allows for exploration and experimentation with alternative thoughts through an interactive game board. The client chooses a singular starting situation often provided from data out of the gathering-app and he/she can choose out of several different consequences and effects. Between the event and the consequence lies a broad selection of possible thoughts, emotions and behaviour from which the user can choose. The user can play this game on its own, with others or with the involved therapist while scouting out all the potential pathways.

Puzzelapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nederlands

Het Games4Therapy project richt zich op het ontwikkelen van speelse interventies voor in therapie bij jongeren met externaliserende problematiek. Een van de games die binnen het project ontwikkeld zijn, is de 5G game voor cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvorm in Nederland, ook bij jongeren. Het doel van deze behandelsvorm is vaak om de cli?nt objectiever te leren kijken naar gebeurtenissen in het leven. Gebeurtenissen worden beschreven volgens het ?5G schema?: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en het Gevolg.

Tot nog toe worden voor het 5G schema voornamelijk papieren formulieren gebruikt. Er zijn apps beschikbaar, maar dit zijn vrij letterlijke overzetting van het papieren formulier naar een digitale omgeving. Om tot een game te komen die beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren en bij de behandelpraktijk is een ontwikkeltraject gestart waarin zowel cli?nten als behandelaren een belangrijke rol speelden. Het resultaat van dit ontwikkelproces is een toepassing waarin gebeurtenissen op intu?tieve wijze beschreven kunnen worden en waarmee ge?xploreerd en ge?xperimenteerd kan worden met alternatieve gedachtes. De toepassing bestaat uit twee gekoppelde onderdelen: de Verzamel-app en de Puzzel-app.

Voor het volledige artikel klik op de volgende link: Een 5G game voor jongeren met externaliserende problematiek

Verzamel-app (Thought-o-gram)

Het invullen van het 5G schema gebeurt via een rijke en speelse interface, waarin jongeren worden uitgedaagd om zo expliciet mogelijk hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Waar cli?nten zich op papier vaak beperken tot minimale invoer, wordt het nu aantrekkelijk om een compleet beeld te schetsen van de situatie. Hierdoor hebben behandelaar en cli?nt meer houvast om de gebeurtenis en de daarop volgende reacties te bespreken en de behandeldoelen nauwkeuriger af te stemmen.

G4T Verzamel app

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de verzamel-app (Thought-o-gram) klik op de volgende link: 5G game (Thought-o-gram)

Puzzel-app
Het exploreren en experimenteren met alternatieve gedachten is vormgegeven als een puzzelgame. De cli?nt gaat uit van ??n situatie en kan kiezen uit diverse alternatieve gevolgen. Tussen situatie en gevolg ligt een ruim aanbod aan mogelijk gedachtes, gevoelens en gedragingen waaruit een cli?nt kan kiezen om tot een uitkomst te komen. De cli?nt kan alleen, met anderen of met de behandelaar samen de mogelijkheden verkennen om tot een uitkomst te komen.

Puzzelapp