Mijn Wereld


Jop Bosma, Sinny Fan, Billy de la Rambelje Garcia, 2016

English

Mijn Wereld explores the hybridization between Cognitive-Behavioral Therapy and casual games of the ?city-building? genre. It aims at persuading younger patients to keep a detailed and up-to-date mood-diary. Similarly to more famous examples such as Farmville, it leverages the pleasant feeling of seeing a virtual space grow and prosper as a persuasive metaphor. It prompts patients to record their moods, together with a micro-narrative of what triggered them, and presents an avatar that matches the recorded feelings. In addition, users are awarded one point for each recorded entry, and enabled to ?build? their own world by populating it with houses, trees and other objects – each of them being visually resonant with the recorded emotion. In the medium term, patients will be able to visualize their emotional states through the metaphor of a village, with each building representing an entry.


Nederlands

Mijn Wereld verkend de hybride vorm tussen Cognitieve-Gedrags Therapie en de meer “casual” games vanuit het stadsbouw genre. Het doel is om jongere cli?nten te motiveren om een gedetailleerd en up-to-date? dagboek van hun humeur bij te houden. Vergelijkbaar met meer bekendere voorbeelden zoals Farmville, leunt het spel zich op de plezierige gevoelens die optreden door het zien groeien en bloeien van hun persoonlijke visuele ruimtes. Hierbij worden cli?nten getriggerd om hun gevoelens en ervaringen te noteren, dit wordt gedaan aan de hand van een micro-narratief? die uitleg vraagt over hun gevoelens en presenteert daarnaast een avatar dat met het benoemde gevoel matched.

De gebruikers worden ook aanvullend beloond door middel van een punten systeem elke keer als ze een registratie maken. Zij kunnen vervolgens hun eigen wereld “bouwen” door huizen, bomen en andere objecten te kopen aan de hand van de verkregen punten. Daarnaast staat elk van de objecten in verband met de door hen ingevulde emoties. Dit houdt in dat de cli?nten de mogelijkheid hebben om hun emotionele staat te visualiseren aan de hand van een metafoor van het bouwen van een stad/dorp.

5Screens_Page_2
5Screens_Page_1
5Screens_Page_4