2Connect


Casper Boutens, Thierry van Trirum, Karim Dahhani, 2016

English

2Connect is an eHealth system supports Cognitive-Behavioral Therapy, that is composed by a wearable device and a playful app targeted at child and adolescent patients. The two parts of 2Connect operate together to prompt users to keep an accurate diary of moods, feelings and actions as part of their psychotherapeutic treatment. The wearable device, which at this stage is conceptualized as a smart bracelet, serves as a data-entry device and enables patients to mark specific times and locations when/where they experience negative thoughts. Data-points are subsequently passed to the game, a simple social simulation along the lines of the famous Animal Crossing franchise.


Nederlands

2Connect is een eHealth systeem dat ondersteuning biedt aan de bestaande cognitieve gedrags-therapie. Het systeem bestaat uit een draagbaar apparaat en een speelse applicatie gericht op jongere cli?nten. De twee onderdelen van 2Connect opereren gezamenlijk om de gebruikers te prikkelen een? dagboek bij te houden van diens emoties en acties. Het draagbare apparaat, dat nu wordt vormgegeven als een slimme armband, dient ervoor om data te verzamelen en in te voeren. Dit zorgt ervoor dat cli?nten op specifieke tijden en locaties gelijk hun ervaringen kunnen registreren. De ingevulde data wordt vervolgens doorgezet naar de game. De game is een relatief simpele sociale stimulering die vergelijkbaar is met de welbekende Animal Crossing games.

2Connect1

2Connect2