5G game (Thought-o-gram) laatste versie


English

The 5G Game ( also known as the Thought-o-gram) as a prototype managed to obtain a lot of useful data from both therapists as well as clients for improving its usability in therapy. Based on this set of data the Thought-o-gram application was upgraded and made ready for use in real therapy sessions.

In essence the game is still, in terms of general functionality, the same? program as the initial prototype. To read about the application and how it operates click on the following link: 5G Game

In the rest of the article we will discuss a few key points that we specifically tackled to make the application more accessible and user friendly in therapy.

Save functionality and overview in the main menu

The therapists mentioned the added value of having a overview of all the data that was retained within the program. This functionality was added in the latest version of the Thought-o-gram application. All registered notes are now chronologically displayed on the main screen as soon as the program is started. To make it even more clear which scenario is displayed, visual summaries are given of the ?where? and the state of ones ?emotions? for that particular data set. This will make all entries distinguishable from one another.

hoofdscherm

Filling in your thoughts

In the prototype version of the Thought-o-gram application it provided the user with filled in examples of thoughts during one of the primary steps. In later versions of the game this was revoked due to being too guiding for the users. In some cases the examples were never changed, thus essentially skipping one of the most essential steps of the underlying 5G methodology.? This shouldn?t be the case and was corrected in the latest version of the game. It?s now mandatory to fill in your own thoughts and the examples provided are now shown in different brackets.

Sensitivity of the controls

The overall sensitivity of the controls was a hot issue that was discussed multiple times by several practitioners and clients. Even during training-sessions with the Thought-o-gram it was a visible issue that the application didn?t always respond appropriate to what was expected from the user. The controls and sensitivity required a lot of balancing and varied greatly from user to user.

Overlapping objects and images.

The last point of attention was aimed at the user interface and in particular its visible aspects. It turned out to be rather cramped in particular on smaller devices like phones. This resulted in issues not only related to its controls but also the visual feedback was difficult to recognize. In the latest version of the game the objects and images were assigned more separately from each other, allowing them to claim their own spaces with less overlapping areas.


Nederlands

De 5G game (Thought-o-gram) heeft als prototype veel informatie vergaart onder behandelaren en jongeren over hoe de applicatie nog beter de behandelaren en jongeren kan ondersteunen. Aan de hand van de verkregen feedback is de Thought-o-gram applicatie upgegrade en inzetbaar gemaakt voor gebruik in therapie bij jongeren.

De algemene werking van de applicatie is vrijwel identiek gebleven aan die van de eerdere prototype variant. Lees hier hoe de 5G game exact te werk gaat: 5G Game

Hieronder worden een aantal punten op een rij gezet waaraan specifiek aandacht is besteed om de werking van de applicatie voor zowel de behandelaren als de jongeren te versterken.

Opslag functie en weergave hoofdmenu

De behandelaren benoemde heel sterk de toegevoegde waarde van een overzichtelijk scherm waarop alle opgeslagen dagboek registratie worden getoond. Deze functie is dan ook toegevoegd aan de laatste versie van de Thought-o-gram applicatie. Op chronologische volgorde worden alle opgeslagen gebeurtenissen geregistreerd. Daarnaast worden ze individueel nog eens visueel uitgebeeld door de ?waar?? vraag en het geselecteerde hoofdje bij ?gevoel? te tonen. Zo is het gelijk overzichtelijk waar elke gebeurtenis plaats vond en welke emoties er bij betrokken waren.

hoofdscherm

Invulling gedachte

In de prototype versie van de Thought-o-gram werden een aantal voorbeeld gedachtes ingevuld bij de gedachte stap. Hier is later van afgezien omdat het als mogelijk te sturend wordt ervaren. In sommige gevallen werden de gedachtes niet meer aangepast waardoor de standaard templates bleven staan. Dit was niet de bedoeling en in de laatste versie moet er altijd zelfstandig tekstueel de gedachtes worden ingevuld.

Gevoeligheid besturing

De gevoeligheid van de besturing is een onderwerp wat meerdere malen wordt benoemt door diverse behandelaren en eindgebruikers. Ook tijdens trainingssessies met de Thought-o-gram is zichtbaar dat de applicatie niet altijd naar verwachting reageert op de acties die worden uitgevoerd. ?De besturing van de applicatie bleek erg te wisselen en is nu in de nieuwste versie nog verder gebalanceerd.

Overlappende afbeeldingen en objecten

Het laatste punt waar veel aandacht is aan besteed heeft betrekking tot de gebruikers interface. Die bleek soms vol te zijn geladen met afbeeldingen en objecten. Het was daardoor soms lastig om te zien welke keuzes je als gebruiker had gemaakt. ?In de laatste versie is hier uitbundig aandacht aan besteed en heeft ieder object zijn eigen ruimte gekregen op het scherm.